سلامت الكترونیك (E-Health ) یك واژه جدید است كه بیان كننده استفاده تركیبی از ارتباط الكترونیكی و تكنولوژی اطلاعات پزشكی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران واحد علوم پزشكی تهران واژه E-Health در دهه 90 میلادی یك كلمه عمومی بود كه به كلیه مسائل مشترك بین كامپیوتر و پزشكی اطلاق می شد. این كلمه بیشتر توسط بخش صنعت وتجارت مورد استفاده قرار می گرفت و كاربرد علمی آن كمتر مشهود بود. در حالی كه امروزه بیش از صدها مقاله با این عنوان در بانك اطلاعات پزشكی می توان یافت.

E-Health بنا به تعریفی دقیق یك حوزه مشترك از بخشهای اطلاعات پزشكی، بهداشت عمومی و تجارت است و اشاره مستقیم آن به خدمات بهداشتی یا اطلاعات پزشكی است كه به وسیله اینترنت و تكنولوژیهای وابسته به آن ارائه شده و یا تسهیل می گردد.

كارآیی، افزایش كیفیت خدمات سلامتی، آزادی انتخاب مصرف كنندگان و مشتریان، تشویق به ایجاد یك رابطه جدید میان بیماران و مقوله بهداشت، آموزش مداوم پزشكان و كادر پزشكی از طریق منابع آن لاین، توانمندسازی و توسعه خدمات سلامتی فراتر از مرزهای موجود، مقوله اخلاق پزشكی در E-Health و برقراری عدالت و مساوات بین دریافت كنندگان خدمات سلامتی ازجمله موارد مطرح شده در E-Health می باشند.

یكی از موارد مهم كاربرد E-Health استفاده از آن در زمینه كنترل بیماریهای واگیر می باشد. در این روش، همه صاحبنظران، دانشمندان و پزشكان از طریق شبكه های الكترونیك با هم در ارتباط بوده و به همفكری و تبادل اطلاعات موجود خواهند پرداخت.

یكی از مواردی كه توانایی E-Health در این زمینه را به خوبی نمایان ساخت، استفاده از آن در خصوص كنترل بیماری سارس بود.

امروزه سعی بر این است كه از تمام ظرفیتهای E-Health برای پیشگیری و مبارزه با انواع بیماریها استفاده شود و در رأس این بیماریها، بیماری ایدز قرار دارد كه با 3 میلیون مرگ و میر در سال نیاز به استفاده از تمام پتانسیل های موجود در E-Health در آن احساس می شود.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 اسفند 1387    | توسط: رضا رئیس زاده دهکردی    | طبقه بندی: کاربردهای الکترونیکی تحت وب E-Applications،     | نظرات()